Johan Strange Transport AS

Johan Strange Transport AS er en direkte videreføring av selskapet i tredje generasjon. Transportselskapet ble stiftet i 1945 av Johan Strange – i dag er barnebarnet Hans Johan Strange daglig leder og eier.

Selskapets transportvirksomhet er i hovedsak rettet mot det nasjonale markedet. Vi har i dag 10 biler som går i thermotransport med næringsmidler og stykkgods transport. Gjennom en nøktern og forsiktig drift gjennom mange år har selskapet oppnådd god soliditet. Som kundereferanser kan vi foruten Nortura oppgi Aasheim Kjøtt, French Bakery Company, Idun Industri, BM Food Hansen Nygård, Matbørsen, Noridane og Huseby Kjøkken.

Bedriften er en transportleverandør med fokus på høy kvalitet og punktlighet, som har gitt en god kundetilfredshet. Johan Strange Transport AS ønsker å inneha en god solid posisjon i Nortura-systemet, dette bidrar til å gi oss en god mulighet til å utvikle vårt transportselskap videre. På denne måten kan vi opprettholde, videreutvikle og etterkomme våre kunders og myndigheters krav til oss som transportleverandør.

Thermotransport har vært og er et nåværende og fremtidig satsningsområde for bedriften. Dette gjenspeiler seg i løpende investeringer i vognmateriell som gjøres av selskapet.

Vi har kvalitetssikringssystemer på våre kjøle- og frysebiler som sikrer at kjøle- og frysekjeden til varene som transporteres ikke blir brutt og at kvaliteten på varene ivaretas. Dette underbygges med god og relevant dokumentasjon, samt lang erfaring fra våre sjåfører.

Vårt garasjebygg ligger på Lundeigen Industrefelt i Re Kommune. I denne bygningen har vi vaskeplass med sandfanger og oljeutskiller slik at vi gjennom hele året besørger å holde renholdet både utvendig og innvendig på bilene på et høyt nivå, samtidig som vi ivaretar miljøet og begrenser utslipp i betydelig grad. Vår oppstillingsplass er inngjerdet og med avlåst port. For å minske Co2 utslipp mest mulig kobles kjøleaggregatene over på strøm når bilene står på oppstillingsplassen.

FairTransport_sertifisering_grønn